Utdrag ur Boundaries of Order

Följande stycke är ett utdrag ur boken Boundaries of Order, av Butler Shaffer:

Om vi ska lyckas med att röra oss bort från vår politiserade världs misär och illvilja, måste var och en av oss vara villiga att konfrontera sitt eget tankesätt, för orsaken till de flesta av våra problem står att finna i vår rädsla för personligt ansvar. Att vara ansvarsfull är att hållas ansvarig för våra handlingars konsekvenser. Denna rädsla kallade Walter Kaufman för ”bestämmandefobi”, det vill säga ”rädslan att ha självbestämmanderätt”. Det vi fruktar mest av allt är inte andras omdömesförmåga, utan vår egen. I Epictetus ord: ”Det är omöjligt för det som är fritt av naturen att störas eller hindras av något annat än sig själv. Det är en människas egna omdömesförmåga som stör honom.” För att undvika ett sådant självbestämmande lämnar de flesta av oss över kontrollen av våra liv och egendomsintressen till de som blir våra auktoriteter. Men ett sådant övergivande av självbestämmande börjar med vårt eget tankesätt. I utbyte mot att vi ger upp våra friheter får vi den betryggande illusionen, hela vägen från vår barndom, att vi blir avlösta vårt ansvar. Om saker inte går bra för oss kan vi alltid hålla andra ansvariga: vår arbetsgivare, våra föräldrar, våra lärare, politikerna – de grupper som vi för länge sedan lärde oss att ge kontrollen över våra liv till.

Artiklar av Butler Shaffer:
Livet förstör planeten
Det allmänna bästa = kollektivism
Viljan att äga

Boundaries of Order [pdf, köp]

2 reaktioner på ”Utdrag ur Boundaries of Order”

  1. ”Om saker inte går bra för oss kan vi alltid hålla andra ansvariga: vår arbetsgivare, våra föräldrar, våra lärare, politikerna – de grupper som vi för länge sedan lärde oss att ge kontrollen över våra liv till.”

    Man kan dra ett liknande resonemang och applicera det på världen för hundra år sedan. Bara att då var det kapitalismen som hölls ansvarigt för folks misslyckanden; lite vad Mises tog upp det ”The Anticapitalist Mentality”. Poängen är att människor ständigt sätts på prov av verklighetens alla utmaningar, och när de begår nederlag eller lyckas relativt sämre i jämförelse med sina medmänniskor känner de ett behov av att upprätthålla sin (oärliga) självaktning genom att hitta en syndabock och således belasta den parten för de fel som begåtts.

    Jag tror i alla fall att B. Shaffer har en bra poäng i det han säger.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *