Folkets hyckleri del 2

Idag skriver de flesta dagstidningar (DN, SVD, SVT och Expressen) om den cancersjuka kvinnan som fått ”rätt” mot Skatteverket i en process som jag skrev om tidigare. Hur kan detta kallas att få ”rätt”? Det är provocerande och det finns en aspekt som all massmedia har missat. Om en statlig myndighet processar i två instanser mot kvinnan och efter detta inte väljer att gå vidare, har man fått ”rätt” då?

Har Skatteverket bett kvinnan om ursäkt?
Har kvinnan blivit kompenserad för att de har hindrat henne att komma åt pengarna?
Har de medgett att den här typen av beteende är omoraliskt och etiskt fel?
Visar de någon som helst respekt för denna kvinna?

Nej man har bara valt att inte gå vidare till den sista instansen Regeringsrätten. Under tiden har Skatteverket har utsatt kvinnan för ytterligare lidande och tvingat henne att processa i två instanser för att få tillgång till det som hon rättmätigt har äganderätt till. Att tvinga en cancersjuk kvinna att processa i två instanser för att få tillgång till sina sparade slantar är inget annat än maktmissbruk och förnedring. Redan i första instans ansåg Förvaltningsrätten att:

det skulle vara stötande att inte ge kvinnan tillgång till pengarna

Men Skatteverket valde att ta ärendet till Kammarätten. Det enda enhetschefen för Skatteverkets rättsavdelning Stina Ögren kan säga är:

Så här i efterhand kan vi kanske säga att det var ett felaktig beslut, men då gjorde vi bedömningen att det inte skulle medges dispens

Med andra ord, de hoppades med att komma undan med det. På detta sätt så skiljer sig inte Skatteverket ifrån andra kriminella, in i det sista försöker de komma undan med sitt brott.

Idag skrev även Expressen om den man som skrivit en siffra för mycket när han deklarerade på internet. Trots att han senare rättade uppgiften får han betala en straffskatt på 16 700 kr. Återigen är det Stina Ögren som upplyser oss om att:

Syftet är att vi måste få in riktiga uppgifter. Det bygger på din skyldighet att lämna korrekt information när du deklarerar, säger Stina Ögren.

Oavsett om den extra knapptryckningen var ett misstag eller inte så kommer Skatteverket aldrig ha någon etisk eller moralisk rätt till mannens pengar. Om mannens handling varit medveten: Är det etiskt fel att ljuga hur mycket pengar du har för rånaren? I det här fallet kommer rånaren tillbaka och kräver dig på mer pengar för att du ljög första gången. Mannens handlande är inget annat än rent självförsvar och ren självbevarelsedrift. I detta fall verkar snarare mannen gjort ett uppenbart misstag.

Även Rothbard menade att det rent generellt inte är värt att bryta mot existerande lagar och regler, för i de flesta fall uppväger inte kostnaderna inte fördelarna. Men detta innebär inte att du inte kan göra någonting. Du kan hjälpa till att sprida frihetens idéer och se till att de lever vidare, utbilda andra och framförallt se till att sluta stödja detta hyckleri. Berätta för dina vänner och bekanta vilket system det är som de ger sitt stöd till. Staten kommer aldrig att kunna få mer makt än vad du tillåter den att ha. Skatteverket kommer aldrig att kunna ändra på det faktum att de aldrig kommer att ha någon etisk eller moralisk rätt till dessa personers pengar, lika lite som att de kommer att kunna upphäva tyngdlagen.

Något positivt i denna historia är ändå att flera har hört av sig och vill skänka pengar till kvinnan och ge sitt stöd. Detta ger ändå ett visst hopp att fler rationellt kan inse vad som är rätt och fel. Kvinnans svar på det stöd hon har fått och de erbjudna pengarna blev:

Det är jättesnällt, men det behövs inte. Vi klarar oss, säger hon och tackar varmt de som engagerat sig.

Förutom en kvinna med med en kämpaglöd så tycker jag mig se en människa med hög moral och integritet, en förebild.

Återigen: Det går inte att gömma sig bakom ett fiktivt kollektiv eller en samling paragrafer och regler, det existerar bara individer och det är individer som tar den här typen av beslut. I slutet av dagen måste vi alla kunna leva med vad vi har gjort. Eller jag lydde bara order och mitt land som soldaten skulle säga. Stina Ögren kan gömma sig lika lite bakom sitt ämbete som soldaten. Ämbetet, paragraferna och reglerna skyddar inte mot vad som är etiskt och moraliskt rätt.

Jag tycker att alla ska skänka denna kvinna och hennes familj en tanke för den ork de har uppbådat för att orka processa mot Skatteverket, det tänker jag göra. Oavsett vem du är så förtjänar du stor respekt och jag hoppas att du och din familj kommer att ha en underbar sommar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *