Mikael Wiehe hatets predikant


Mikael Wiehe sjunger två låtar i ”Allsång på Skansen”, något han har drömt om länge. Han har inte tagit de ”värsta” låtarna på sitt senaste album enligt egen utsago för att inte göra det jobbigt för SVT. För att göra programmet politiskt korrekt och ”public service” så tar SVT dit Willie Crafoord som 2006 skrev alliansens vallåt, skillnaden här är att han inte framför något politiskt budskap i sina låtar i programmet.

Så här långt inget förvånande eller nytt, att det matas ut socialistisk propaganda i statskontrollerad tv, radio, skolor, ungdomsverksamhet och i föreningslivet är ett ämne som har behandlats utförligt tidigare. Hat, hot, socialism och våld är normen för vårt samhälle idag och som för syns skull kryddas lätt med någon som är lite lätt liberal (men ändå statsdyrkare).

Han dedicerar sin första låt ”Strö all min kärlek” till de arbetslösa, sjukskrivna och utförsäkrade med darrande röst. Det låter väl menat vid en första anblick, kan man tänka sig att Wiehe vill dessa människor väl och vill att de ska ha ett arbete och kunna försörja sig som andra? Är det av kärlek hans röst darrar? Nej snarare verkar den darra av hat. Hat mot att han inte har makten att med tvång och hot stöpa samhället som han vill. Wiehe är inte intresserad av ett fritt dynamiskt samhälle utan att fortsatt passivisera dessa människor i en destruktiv cirkel av beroendeställning till staten som har skett under hela den tid då centralmakten har stärkt sin makt.

Någonstans menar Wiehe säkert väl, han känner att något är fel, han brinner för att förändra det. Tyvärr ser han aldrig den äkta boven i dramat som alltid är staten. Staten som har passiviserat en stor grupp människor så att de kan bli kontrollerade och fångade i ett destruktiv passiviserande beroende. Konsekvensen av det Wiehe propagerar för är en fortsatt ond cirkel.

I nästa låt gör han en svensk version av ”Det här är ditt land” i något grandiost nationalistiskt försök att visa det är minsann vi som äger det här landet gemensamt. Historien har tydligt visat på det omöjliga i gemensamt ägande vilket vi inte behöver gå in på ytterligare. Men jag undrar ändå vad Wiehe tänker på? Han kanske romantiserar när Gustav Vasa ”förenade” vårt land i det som blev Sverige? Eller snarare när Gustav Vasa brände och plundrade ett helt land för att betala sina krigiska eskapader. Fattiga bönder som brukade en mager jord där man knappt klarade av att producera tillräckligt för att överleva. Nils Dacke skulle vrida sig i sin grav om han visste hur historien blev skriven till slut; Gustav Vasa ”landsfadern”.

Wiehe är ett bra exempel på hur man förvränger ordens betydelse till sitt absurda maximum. Tvång blir frivilligt och hat blir kärlek. Wiehe är ute efter makten för att han vill ta kontrollen över maktapparaten och använda den för sina egna syften, och dessa syften är att med våld hot och tvång stöpa dig och dina barn i den rätta statsdyrkande läran.

Wiehe har för övrigt även tillägnat den liberala debattören Johan Norberg ett spår på sin nya skiva. Johans libertarianska svar som avlutning på sitt inlägg säger allt om den fredliga vägen kontra hatpropagandan:

Mikael – om du vågar riskera att få dina fördomar utmanade bjuder jag gärna på en kaffe en dag. Jag kan ta med barnen också, så får du se att det bästa sparkapitalet är massor av kärlek. Obs! Ej ironi, jag menar allvar.

Inte heller detta är egentligen förvånande men fortfarande lika tragiskt. När den intellektuella debatten tar slut, eller när man inte vill ta debatten så väljer man istället att håna förlöjliga eller t.ex. attackera någons barn. Denna typ av reaktion är gemensam när det gäller flera paradigm i vår tid där man istället för att ta en debatt med rationella argument väljer andra vägar. Det finns ett flertal exempel på denna typ av paradigm: statens existens, klimathotet och evolutionsläran. Alla dessa paradigm har det gemensamt att om du ifrågasätter den allmänt politiska korrekta uppfattningen så kan du räkna med allvarliga problem. Inte för att du blir tillintetgjord i en debatt med rationella argument utan snarare för att du blir tystad och utfryst.

Mikael Wiehe det finns en fredlig väg att kärleksfullt förändra världen utan inslag av våld, hot och tvång. Välkommen till libertarianismen och anarkokapitalismen. Välkommen till en värld där vi bygger våra relationer och samverkan på fri vilja individ till individ med kärlek och respekt mot varandra. En värld där vi själva väljer vilka vi vill samverka med och vilka vi inte vill samverka med. Tyvärr måste jag göra dig besviken när det gäller att stöpa folk och deras liv efter eget tycke och smak, det är något som måste få ett slut.

Kommentera på bloggen