HAX varnar dina barn för staten

Henrik Alexandersson har under många år outtröttligt kämpat för ett mer frihetligt Sverige och jobbar för närvarande åt Piratpartiet i Europaparlamentet i Bryssel vilket HAX anser är det rätta att göra just nu. Personligen tycker jag att han gjorde mer nytta innan, men HAX är tveklöst en av de personer som gjort mest för libertarianismen i Sverige och någon vars arbete man ska ha stor respekt för. HAX har länge varit ordförande i frihetsfronten och är ofta anlitad som talare. Man ska även komma ihåg att han påbörjade sitt arbete för att sprida frihetens idéer i ett Sverige där man offentligt inte fick ens yppa åsikter i vissa frågor. Idag har vi ett något bättre klimat vilket HAX har varit delaktig i att skapa. HAX är en förebild för alla med sitt engagemang och sin förmåga att aldrig ge upp.

Nyligen skrev HAX ett inlägg om att vi ska varna våra barn för staten. Inlägget i sin helhet är mycket bra och beskriver korrekt hur staten är roten till det onda i de flesta sammanhang. Problemet ligger i sista stycket:

Vad vill jag då ha sagt med detta? Jo, att vi inte kan lita på staten, dess befattningshavare och förtroendemän. Att vi alltid måste försvara rättsstaten, alla medborgares lika rättigheter och rätten till vårt privatliv. Historien visar att dessa värden inte är så ohotade som många kanske vill tro.

Staten är roten till allt det onda men vi ska ändå ha en stat för att garantera rättssäkerheten? Hur ska den staten se ut och hur ska den rättssäkerheten tillhandahållas? Ska det vara 10 000 poliser eller 100 000 poliser? Eller ska varje medborgare ha en egen beväpnad livvakt? Ska alla ha lika mycket beskydd eller ska de i mer ”otrygga” områden ha förstärkt beskydd? Med vilken kvalitet ska denna rättssäkerhet levereras? Poliser som lite halvhjärtat jagar bovarna eller med incitament? Hur ska den finansieras? Med hot, våld och tvång? Om inte så pratar vi om ett företag bland andra och inte en stat. Vem ska avgöra den här typen av frågor? Ska det göras med en 5-årsplan centralt? Om nu rättssäkerheten är en sådan helig offentlig tjänst borde staten med samma logik även sköta vård, skola och omsorg osv. nerför ett sluttande plan. Men om nu inte staten klarar av att tillhandahålla något så enkelt som skor, ska vi då verkligen anförtro staten något så viktigt som rättsäkerhet?

Många libertarianer är inte konsekventa och drar inte de rätta slutsatserna av de argument och observationer de själva har gjort. Det är nödvändigt att uppdatera liberalismen utifrån de erfarenheter som historiska händelser har gett oss.

8 reaktioner på ”HAX varnar dina barn för staten”

 1. Frågan kokar i så fall ner till vad som är alternativet.

  Antingen har vi ett våldsmonopol, eller så har vi det inte.

  Det moraliskt godtagbara alternativet: total frihet från våld och tvång, finns nämligen inte, så länge det uppträder folk frestade av lusten att tvinga och betvinga.

  Så utan ett formellt våldsmonopol kommer vi att få se antingen ett defacto-våldsmonopol, en pax romana där en överlägsen part tar sig rätten att förhindra de övriga att utöva våld. Då vill det för vårt välmåendes skull till att den parten inte är frestad av lust att tvinga och betvinga oss.

  Eller så ser vi ett allas krig mot alla.

  Eller så sluter vi en överenskommelse om fred och fredliga processer för att hantera gränstvister och all annan rättsskipning. Något som vi alla tjänar på.

  Men det sistnämnda ÄR ju ett våldsmonopol. En stat.

 2. Ett monopol leder alltid till att priset ökar och kvalitén minskar, även när det gäller skydd av rättigheter.

  Det är ingen som påstår att våld och tvång någonsin kommer att försvinna. Många minarkister gör, enligt mig, det misstaget när de diskuterar anarkokapitalism att de jämför anarkokapitalism med en perfekt nattväktarstat. Vad vi har är två imperfekta system. Det ena är rätt och det andra är fel, rent etiskt.

  Nattväktarstaten kommer dessutom att ständigt expandera, det ligger i sakens natur. Alla verksamheter vill expandera, vilket vi har sett med till exempel USA. En konstitution kan itne hjälpa, eftersom det är staten själv som tolkar konstitutionen – en fullkomligt bisarr situation.

  Om vi alla sluter en överenskommelse, som du skriver, så är det ju inte en stat eftersom en överenskommelse är frivillig. Då har vi ju anarkokapitalism, så länge inte de som ingår i denna överenskommelse med våld försöker hindra andra från att skapa nya, egna, överenskommelser.

 3. Dessutom vill jag påpeka att den här Hobbesianska myten om ett ”allas krig mot alla” inte är hela sanningen. Jag menar att det naturliga mänskliga alternativet snarare är samarbete, då det gynnar alla. Jag påstår inte att krig och våld inte hela tiden har varit en del av mänskliga samhällen, bara att samarbete faktiskt är att betrakta som det naturliga.

 4. Håller med Robert här. Precis som han skriver, så länge man har frivilliga överenskommelser, och inte hindrar andra från att skapa nya, egna, överenskommelser, har vi ju inte en stat. Är det inte detta som ligger i begreppet associationsfrihet som liberaler ofta förespråkar?

  Läs även inlägget om David Friedmans syn på det hela. Jag tycker han beskriver bra varför båda systemen är imperfekta, men varför anarko-kapitalism kommer närmare det libertarianska frihetsidealet.

 5. Ett utdrag ur det han säger:
  ”Det finns dock en partiell lösning, i alla fall på den anarkistiska sidan av debatten. Marknaden för lagar i ett anarko-kapitalistiskt samhälle kommer att tendera att producera ekonomiskt effektiv lag av orsaker som är relaterade till, men inte identiska med, orsakerna till att andra marknader tenderar att producera effektiva resultat. Libertarianer tror att frihet fungerar och att libertariansk lag är nära, om inte helt perfekt, korrelerad med effektiv lag. Om denna tro är korrekt kommer det att finnas en stark tendens hos marknaden att generera libertariansk lag.

  Så vitt jag vet finns inget likvärdigt argument för den minarkistiska sidan av debatten, ingen bra orsak, förutom att förutsätta att alla har blivit libertarianer, att förvänta sig att lag producerad av politiska mekanismer kommer att vara vare sig effektiv eller libertariansk.

  Varken anarki eller minarki är således nödvändigtvis libertarianska. Men anarki kommer närmare.”

 6. Ola Berg: Alternativet är att du beskyddar dig själv eller väljer vem som ska beskydda dig, på samma sätt som att du väljer att bygga ditt eget hus eller anlita någon som är mer lämpad. Alternativet är en värld utan hot och våld och där folk ingår frivilliga överenskommelser.

  Problemet här blir att du använder utilitaristiska argument för att rättfärdiga användandet av hot och initiering av våld för att uppfylla dina egna syften vilket i det här fallet är en rättstat. Detta kommer alltid att vara etiskt fel och om det rättfärdigas så finns det inte längre några etiska argument mot att staten ska tillhandahålla skola, vård och omsorg osv. nerför ett sluttande plan mot branten.

  Eller så sluter vi en överenskommelse om fred och fredliga processer för att hantera gränstvister och all annan rättsskipning

  Denna typ av överenskommelser kan utan problem göras mellan individer, eller mellan individer och företag. Precis som miljontals komplicerade kontrakt tecknas hela tiden på den fria marknaden. Kollektivet är en illusion det finns endast individer. Utan stater finns inga gränstvister utan endast privata äganderätter (eller icke inmutat land), tvister om äganderätter kan självklart förekomma men de kan lösas fredligt. Skillnaden här är att det är ingen som kommer att ha tillgång till en stor förfalskningsmaskin som trycker pengar som alla tvingas acceptera eller kan finansiera en stor armé genom våldsbeskattning. Den Hobbesianska myten är falsk, människor har samverkat fredligt i alla tider. De största folkmorden och krigen i historien har begåtts eller begås fortfarande av stater.

  Det utilitaristiska argumentet för att någon individ eller grupp av individer ska får bruka våld mot någon enskild individ håller helt enkelt inte.

 7. Lite off-topic:

  ”Kollektivet är en illusion, det finns endast individer.”

  Det här tycker jag är en viktig insikt, en som de flesta saknar (kanske inte någon här dock). En organisation (stat, företag osv) kan enbart ha de rättigheter individer har, eftersom den består av individer. Det existerar ju ingen fysisk stat, bara en samling individer som kränker andra människors rättigheter och som kallar sig för ”staten”.

  Många icke-libertarianer verkar tänka på ”staten” och ”marknaden” som ett slags väsen som springer runt och gör saker. Jag har märkt att det kan vara effektivt att förklara för dessa människor att marknaden bara är vad vi kallar summan av frivilliga utbyten, att staten består av människor med samma rättigheter som alla andra o.s.v.

  Jag brukar för övrigt också fråga ifall det händer något magiskt när man sätter på sig en polisuniform som gör att man helt plötsligt får rätten att våldföra dig på andra.

 8. Robert Rönngren: Precis som du säger är det ett bra pedagogiskt grepp. En annan fråga som är bra att ställa är även om personer du pratar med personligen med våld och hot skulle kunna tänka sig att utföra statens uppgifter. Om svaret blir nej vilket det oftast blir så blir följdfrågan varför man då accepterar att anlita andra som statens hantlangare?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *