Det är mitt bröd

Låt oss börja med Adam Smith.

Denna store ekonom och fader till den moderna teorin om fria marknader förde fram ett fel som har förföljt oss ända sedan dess.

Smiths ”arbetsvärdeteori” var felaktig, men David Ricardo accepterade och utarbetade den. Därefter blev arbetsvärdeteorin ytterligare utvecklad av Karl Marx. Därför har vi en socialistisk teori om ekonomiskt värde som ett resultat av ett dubbelt förvärrat fel. Detta fel har blivit den moraliska stödpunkten på vilken den politiskt socialistiska hävstången vilar.

Vad Smith försökte förklara, och något som de flesta individualister skulle hålla med om, är den moraliska garantin att arbetaren har rätt till den fulla produkten av sitt arbete. Tidigare i Smiths uppsats angavs faktiskt detta som en grundläggande mänsklig rättighet.

Läs hela artikeln, av Robert LeFevre

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *