Beskyddar staten oss?

Främst bland de tjänster som staten hävdar att den ger samhället är dess beskydd ifrån andra rovgiriga stater. Detta är sannerligen en betydande tjänst.

Förr i världen, när politisk moral uttryckte sig annorlunda bedrev staten krig med det uttalade syftet av att öka sitt namns ryktbarhet genom förvärv av fast egendom, för att inte säga någonting om det underordnade syftet av att ta civilisationen till barbarerna; Napoleons uttalade ambition var att tvinga på sina offer välsignelsen av ”frihet, broderskap, jämlikhet.”

Detta har blivit omodernt dessa dagar; krig förs nu för att beskydda nationer ifrån angriparen, som är det namn som varje sida ger den andra. Dock är det fortfarande obligatoriskt för den segerrika staten att lägga till sig områden som kan exploateras på bekostnad av den besegrade.

Men vi bekymrar oss inte här över målen med krig, inte heller med dess orsaker eller möjligheten att undvika dem; vad som intresserar oss är dess effekt på samhällets ekonomi. Har hemmafrun mer eller mindre i sitt skafferi som ett resultat av det ärofulla äventyret? Har samhället uppnått underskott eller överflöd? Vad är den ekonomiska vinsten av det militära beskydd som staten betalar?

Läs hela artikeln, av Frank Chodorov

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *