Deflationens välsignelse

Föreställ dig att du befinner dig i en kraftig lågkonjunktur. Skulle du då föredra att dina pengar steg eller sjönk i värde? Om du riskerade att förlora ditt jobb, skulle du då vilja betala mer eller mindre för alla varor och tjänster? Om du hade ytterst blygsamma besparingar, skulle du då föredra att pengarnas köpkraft ökade eller minskade i framtiden? Det rationella svaret på alla dessa frågor är att deflation är gynnsamt för alla, i synnerhet under en lågkonjunktur. Under 1800-talet sjönk priserna när det rådde högkonjunktur, vilket är precis vad de skall göra. Rothbard skrev att ”fallande priser (som ett resultat av ökad produktion) är en utmärkt, långsiktig konsekvens av ohämmad kapitalism, snarare än ett problem som borde bekämpas och fruktas. I den industrialiserade västvärlden var fallande priser normen, vilket gav en högre levnadsstandard åt alla; sjunkande kostnader som underlättade för företag och stabila löner som reflekterade en ständigt stigande köpkraft i reella termer. Denna process borde välkomnas med öppna armar snarare än fördömas.”

Läs hela artikeln, av Lew Rockwell

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *