Om revolutioner

Det är uppenbart att världen är djupt nedsjunken i en samhällelig revolution. Vad som inte är lika uppenbart är att inbäddat i den nuvarande revolutionen finns fröna till ytterligare en. Det måste helt enkelt vara så, eftersom det alltid har varit så. Knappt har människorna nöjt sig med en given uppsättning idéer, ett mönster att leva och tänka efter, förrän letandet efter fel börjar, och letandet efter fel är roten till revolution.

Många orsaker ges som förklaring till denna mentala rastlöshet. En orsak, som kan tjäna lika väl som någon annan, är att vi föds unga, väldigt unga. Det är det unga sinnets naturliga inställning att fråga ”varför?”, och eftersom ingen har besvarat den frågan med slutgiltighet är fältet för spekulation vidöppet. Och således, så fort ungdomarna hittar en spricka i de accepterade svaren hittar han på sina egna, och eftersom de är nya är de, så vitt han bryr sig, också garanterat felfria, På något sätt blir sprickorna ändå synliga, och en ny generation måste ta sig an denna käpphäst i strävan efter den Heliga Graalen, den Sköna nya världen. Revolution är inneboende i den mänskliga naturen.

Läs hela artikeln

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *