Askans frälsning?

En lite märklig ledare i SVD av Susanna Baltscheffsky verkar mena att vulkanutbrottet på Island, som har helt sänkt, eller gravt stört, flygtrafiken i hela Europa, kanske egentligen är något bra, eftersom det har minskat koldioxidutsläppen.

Men det finns även andra aspekter. Till exempel skriver Klimatmagasinet Effekt att ”inom loppet av timmar har vulkanen på Island lyckats med det som varken regeringar, klimataktivister eller någon annan förmått hittills – att begränsa människans utsläpp av växthus- gaser”.

En grov uppskattning är att i torsdags och fredags sparades mer än 2,5 miljoner ton kol- dioxidutsläpp i Europa.

I förbifarten nämner hon andra (mindre viktiga?) effekter av vulkanutbrottet, som att vulkanen skickar ut svavel, klor, ”och andra otrevliga gifter” i atmosfären. Men detta är alltså inte direkt det hon fokuserar på i ledaren, utan istället på hur mycket mindre koldioxid vi borde släppa ut.

Det bör i sammanhanget poängteras att koldioxid inte bara är en ofarlig, icke-giftig gas, utan det är en gas som är absolut nödvändig för livet på denna planet. Utan koldioxid, eller med mindre koldioxidnivåer än idag, skulle det inte finnas liv på planeten.

En nyligen utgiven studie visar att dagens ekosystem inte skulle ha räckt till för att hålla liv i dinosaurierna, vilket således antyder att den högre koldioxidhalten då gjorde att biomassan ökade på planeten, vilket var den avgörande orsaken till att de kunde livnära sig.

Men den avgörande faktorn var sannolikt att ekosystemen var extremt produktiva. Koldioxidhalterna var mycket högre än nu, vilket gynnade växtligheten. Enligt vissa beräkningar kan växternas biomassa ha varit dubbelt så hög som i dag. Detta är tills vidare den mest troliga förklaringen till hur de enorma djuren kunde livnära sig.

Klor, flour, svavel, och andra giftiga gaser som nu sprutas ut ut atmosfären är å andra sidan farliga och skadliga för livet på planeten. Till skillnad från koldioxid, som hjälper till att skapa liv, släcker dessa ämnen liv. Susanna Baltscheffsky synsätt visar exakt på hur skev och världsfrånvänd bilden är hos så kallade klimatjournalister.

1 reaktion på ”Askans frälsning?”

  1. Bra skrivet!
    Är det inte helt sanslöst hur dessa, varav somliga må vara väintentionerade, klimat alarmister har kapat media och övertygat så många att koldioxid är giftigt för naturen och att människan ligger bakom växthus effekten och global upp värmning. Detta då det s.k. Climategate (see google) har redan, bortom allt tvivel, visat att så gott som hela klimat industrin har försökt dupera oss till att betala ytterligare skatter till oproduktiva byråkrater. En väldigt bra antidot till Media hysterin kring det här ämnet är denna Handbok för Klimat tänkare:

    http://joannenova.com.au/globalwarming/translations/swedish/handbokfortankare1.1.pdf

    Här finns konkreta tips hur man hanterar klimat religionen och bemöter dess apostlar.
    Skicka den gärna vidare till vänner och bekanta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *