Mises om guld och papper

En av de första artiklarna vi publicerade var en artikel med titeln ”Den österrikiska teorin om konjunkturcykeln”, en teori som menar att konjunkturcykeln är det oundvikliga resultatet av en statlig kommondovaluta. Men vad är då alternativet till en kommandovaluta? Svaret är guld.

Dagens artikel, med titeln ”Guld och papper” beskriver kortfattat de negativa effekterna av inflation, varför en oändligt ökande inflation inte bara är nödvändig (för att de ”gynsnamma” inflations-effekterna skall fortsätta) utan dessutom omöjlig, samt motbevisar de två vanligaste invändningarna mot en återgång till guldmyntfoten, nämligen den Keynesianska parollen ”full sysselsättning” och rädslan för en ogynnsam internationell handelsbalans.

Guld är speciellt passande att vara pengar av en mängd olika orsaker, och det är på grund av dessa orsaker som guld (och i viss mån även silver), historiskt sett, har valts som pengar när väl marknaden har fått bestämma. Men, det är inte främst på grund av dessa orsaker som Mises förespråkar en återgång till guldmyntfoten. Istället, menar Mises, är det i slutändan detta som det handlar om:

Guldmyntfotens överlägsenhet står att finna i det faktum att den gör den monetära enhetens köpkraft oberoende av statens, politiska partiers och intressegruppers godtyckliga och skiftande politiska beslut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *