Konsekvent liberalism

Johan Norberg skrev en bra ledare i SvD för några dagar sedan, i vilken han menade att historiskt sett var liberalerna de radikala i sitt motstånd till l’ancien régime. Det måste dock redan från början erkännas att liberalerna har misslyckats i sina försök att begränsa statens makt. De lyckades byta ut den gamla regimen mot en ny regim, men på intet sätt har statens makt minskat, utan snarare tvärtom.

Man kan med rätta kalla hela 1900-talet för socialismens århundrade, då socialistiska idéer och socialistisk politik fullständigt har dominerat det offentliga livet. Inte heller kan man påstå att liberala idéer upptar särskilt stor del av folks tänkande. Här har istället socialismen lyckats med att fånga massornas uppmärksamhet och inspiration, även om den ekonomiska vetenskapen för länge sedan har visat att socialism inte är ett hållbart samhällelligt system.

Vad har då gått fel?

Den första artikeln vi publicerade vid lanseringen av det svenska Mises-institutet var en artikel av Hans-Hermann Hoppe som handlade om liberalismens framtid, och som var en vädjan efter en ny radikalism. Hoppe menar att liberalismens centrala fel ligger i dess teori om staten, och det är just denna specifika poäng som Jesus Huerta de Soto för fram i dagens artikel.

De Soto menar att det är dags att uppdatera liberalismen till att bli mer konsekvent, och att anarkokapitalism enbart är ”konsekvent liberalism”. Sett i detta ljus blir sannerligen liberalerna, i sin anarkokapitalistiska form, även vår tids radikaler, enade i sitt motstånd till staten.

1 reaktion på ”Konsekvent liberalism”

  1. Ett av den libertarianska rörelsens stora problem, ten taktiskt, har enligt mig varit att alltför många som kallat sig för libertarianer verkligen har varit vad Rand kallade ”right-wing hippies”. Detta har gjort att libertarianismen inte tagits på allvar av många.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *