Döden och skatter

Det finns ett populärt uttryck som lyder, att det bara finns två saker som är säkra i världen: Döden och skatter.

Idag publicerar vi en längre artikel om skatt, dess effekter, dess ursprung och dess försök till rättfärdigande. Uttrycket ”skatt är stöld” är för många ett konstigt uttryck, nästan upprörande. Att erkänna att det är så är att erkänna sitt eget stöd för ett system av organiserad stöld, och det är de flesta inte villiga eller redo att göra. Skatt är inte stöld, hävdar de, eftersom det trots allt i samhället finns vissa saker, såsom vägar, kommunalt vatten, ”kultur” (vad nu än detta innebär) och liknande, som vi alla utnyttjar, och då är det bara rätt att vi ska (tvingas) betala.

Så långt är argumentet rätt, förutsatt att man har valet att inte utnyttja en viss tjänst och således inte behöva betala för den, samt att man kan välja mellan olika leverantörer/producenter av varorna eller tjänsterna. Detta är dock inte fallet, långt därifrån. Staten monopoliserar produktionen av en viss vara eller tjänst, och tvingar alla att betala för den, oavsett om de använder, eller vill använda, den. Till skillnad från på marknaden, då att avstå från att betala för en viss vara i värsta fall leder till att man avstår en potentiell vinst (mätt i välstånd/välmående, inte i pengar), leder vägran att betala skatt till fängelse. Skillnaden mellan frivillighet (marknaden) och tvång (staten) kunde inte vara mer tydlig.

Som Chodorov skriver i artikeln:

”Det är inte lagen som i den första instansen definierar stöld, det är en etisk princip, och denna kan lagen förvisso överträda men aldrig ersätta.”

Låt den som motsätter sig begreppet att ”skatt är stöld” komma fram till ett skattebegrepp eller stöldbegrepp som innefattar det ena men inte det andra.

Avslutningsvis skriver Chodorov:

”Det kan inte finnas en bra skatt, eller en rättvis; varje skatt baseras på tvång.”

… och tydligare än så kan det ju knappast bli.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *