Konjunkturcykeln och ekonomipriset i Nobels minne, 1974

Dagens artikel är en artikel skriven av Ludwig von Mises, som i korthet beskriver den Österrikiska teorin om konjunkturcykeln, såsom framtagen av Mises och Hayek. Det är också den teori, som först utarbetats av Mises, som Hayek baserade sina monetära teorier på, och som slutligen gav honom ekonomipriset i Nobels minne, samma år som allas vår egen, och Hayeks ideologiska motståndare, Gunnar Myrdal. Året var 1974, ett år efter att Ludwig von Mises hade avlidit. Det har spekulerats i att man inte ville ge priset till Ludwig von Mises då han ansågs vara alltför extrem och polariserande, medan Hayek var klart mindre extrem.

En skillnad i karaktär kan enkelt märkas på de två pristagarna i deras uttalanden. Efter utnämnandet uttryckte Myrdal stark kritik mot att detta pris delades ut överhuvudtaget, med motiveringen att det hade givits till ”radikaler” såsom Hayek och Friedman. Om Myrdal ansåg att Hayek var radikal undrar man vad han hade tyckt om Ludwig von Mises hade belönats med priset.

Hayek å sin sida, även om han var en ideologisk motståndare till Myrdal, beklagade sig istället över att det kunde uppstå negativa effekter av att lägga så mycket ”makt” i händerna på ett prisutdelningsorgan, och att det fanns risk att alla blint skulle följa den senaste pristagarens rekommendationer just för att denne hade vunnit priset. Och i linje med John Maynard Keynes uttalande (om än något reviderat), att ”praktiska människor oftast är slavar åt någon ekonom”, ser man mycket riktigt de senaste årens pristagare få nästan Messias-liknande status i skvallerpressen (dvs. dagstidningarna).